Home
Login

 

  1. Maklumat Peribadi
  2. Keputusan SPM
  3. Kaji Selidik
  4. Semak
  5. Hantar Permohonan

BORANG PERMOHONAN DIPLOMA

SEMESTER 2021/2022 II

Kampus:*   
Pilihan Pertama:*
Pilihan Kedua:
Pilihan Ketiga:
BAH A: MAKLUMAT PERIBADI
Nama Penuh:*
Seperti yang tertera di Kad Pengenalan (HURUF BESAR)
No Kad Pengenalan Baru:*
Seperti yang tertera di Kad Pengenalan tanpa 'DASH'
Jantina:*
Negeri Kelahiran:
Alamat (Surat menyurat):*
Poskod:*
Daerah:*
Negeri:*
No Tel Rumah:
No Tel Bimbit:*
Email:
Keperluan Khusus :
(Nyatakan keperluan khusus,jika ada)